TBLStat.net

Guner Yalciner | 1968-69 Season

Born: 1937
Age: 85 Yrs, 0 Mths, 0 Days
Nationality: Turkiye
4 Seasons (1966-67 ~ 1969-70)