TBLStat.net

Tuncer Kobaner | 1968-69 Season

Born:
Nationality: Turkiye
5 Seasons (1966-67 ~ 1970-71)