TBLStat.net

Aytunc Demirci | 1994-95 Season

Born: November 18, 1968
Age: 54 Yrs, 2 Mths, 9 Days
Nationality: Turkiye
1 Season (1994-95)