TBLStat.net

Karsiyaka vs. Kolej | January 12, 1985
Regular Season 2nd Half | 1984-85 Season

12.01.1985