TBLStat.net

Suleyman Genckaya
Born:
Nationality: Turkiye
2 Seasons (1966-67 ~ 1967-68)