TBLStat.net

Nusret Isildaksoy
Born:
Nationality: Turkiye
12 Seasons (1968-69 ~ 1980-81)