TBLStat.net

Selim King
Born:
Nationality: Turkiye
2 Seasons (1980-81 ~ 1981-82)