TBLStat.net

Oral Yurdakul
Born:
Nationality: Turkiye
1 Season (1982-83)