TBLStat.net

Yavuz Ongel
Born:
Nationality: Turkiye
2 Seasons (1981-82 ~ 1982-83)