TBLStat.net

Nedim Kosar
Born:
Nationality: Turkiye
1 Season (1983-84)