TBLStat.net

Ali Dalkilic
Born:
Nationality: Turkiye
2 Seasons (1982-83 ~ 1986-87)