TBLStat.net

Scott Parzych
Born:
Nationality: United States
2 Seasons (1984-85 ~ 1986-87)