TBLStat.net

Ibrahim Aygen
Born: May 15, 1965
Age: 57 Yrs, 3 Mths, 5 Days
Nationality: Turkiye
6 Seasons (1982-83 ~ 1987-88)