TBLStat.net

Mete Kavaksoy
Born:
Nationality: Turkiye
1 Season (1988-89)