TBLStat.net

Fahrettin Gozet
Born:
Nationality: Turkiye
2 Seasons (1987-88 ~ 1988-89)