TBLStat.net

Suat Oztin
Born:
Nationality: Turkiye
4 Seasons (1981-82 ~ 1989-90)