TBLStat.net

Ozan Korkut
Born: November 26, 1974
Age: 47 Yrs, 8 Mths, 17 Days
Nationality: Turkiye
1 Season (1992-93)