TBLStat.net

Zubeyir Somuk
Born: November 8, 1969
Age: 52 Yrs, 9 Mths, 4 Days
Nationality: Turkiye
2 Seasons (1990-91 ~ 1992-93)