TBLStat.net

Erdem Sezer
Born: March 20, 1967
Age: 55 Yrs, 5 Mths, 0 Days
Nationality: Turkiye
5 Seasons (1984-85 ~ 1992-93)