TBLStat.net

Erdogan Ozen
Born: February 18, 1967
Age: 55 Yrs, 6 Mths, 2 Days
Nationality: Turkiye
8 Seasons (1984-85 ~ 1993-94)